نشانی دفتر مرکزی:

شیراز / خیابان فردوسی / حد فاصل خیابان رودکی و سعدی / ساختمان گشت تور
تلفن : ۳۲۳۰۱۹۰۰ (۰۷۱)           فاکس : ۳۲۲۳۶۵۴۴ (۰۷۱)

پست الکترونیک: info@anahitatours.ir