بزرگ ترین سرمایه ی هر کشور نیروی انسانی آن می باشد و مهم ترین بخش این سرمایه نسل جوان آن است. در کشورهای پیشرفته برای داشتن جوانان متخصص، آگاه و با اعتماد به نفس از کودکی و به خصوص نوجوانی با صرف هزینه های بسیار زیاد برنامه ریزی های علمی و عملی برای این طیف سنی انجام می شود.
دوران نوجوانی حد فاصل بین دوران کودکی و دوران جوانی می باشد (دورانی که می بایست فرد وارد اجتماع شده و تجربه ها و آگاهی های زیادی را کسب کند و مسئولیت هایی به عهده بگیرد، چرا که شخصیت شکل گرفته شده این سن، به سختی تغییر خواهد کرد).
در جامعه ما سیستمی وجود ندارد که در بین این دو طیف فعالیت کرده و اطلاعات، آموزش ها و مهارت های زندگی را جمع آوری کرده باشد. برهمین اساس، طرح فوق تاکید بر سن کودک و نوجوان داشته و آموزش های اجتماعی، علمی و تفریحی خود را در طبیعت و با استفاده از امکانات طبیعی قرار داده است.
بیش از ۲۷ سال سابقه برگزاری تورهای مختلف ما را برآن داشت تا بخشی از فعالیت های شعبه های گشت تور را به برنامه ریزی و اجرای تورهای کودک و نوجوان اختصاص دهیم. اخذ نمایندگی سازمان پیشاهنگی استان فارس و راه اندازی تورهای ویژه کودک و نوجوان که از چندی پیش آغاز گردیده است، بسیارمورد استقبال و رضایت خانواده ها قرار گرفت و این امر انگیزه ی ما را برای سرعت بخشیدن به این حرکت ارزشمند دو چندان کرد. مشغله ی فراوان والدین، نبود امکانات مناسب تفریحی و هزینه های به نسبت بالای سفر برای خانواده ها از عواملی است که نیاز به حضور یک مرکز حرفه ای برگزاری تور برای این گروه سنی را توصیه می نماید.
شعبه های گشـت تور با ارائه تـورهای ویژه ی کودک و نوجوان در تلاش است تا با کمک متخصصین، تفریحاتی شاد و لذت بخش را برای فرزندان شما فراهم کند و همـراه با آن، آموزش های مفیدی به شکل عملی و جذاب بـرای آنان ترتیب دهد. در همین راستا دفتر ایرانگـردی وجهانگردی گشـت تور آمـاده برگزاری تورهای زیر در تمام طول سال می باشد:
– تورهای یک روزه، دو روزه و سه روزه ی کمپینگ (طـبیعت گـردی همـراه با آموزش های مفید )
– تورهای تفریحی – آموزشی داخلی و خارجی (بازدید از مکان های دیدنی شهرهای مختلف داخلی و خارجی ، بازدید از پارک های علمی و…)

 

تور تفریحی، آموزشی و علمی دبی
این تور با استفاده از مربیان متخصص و امکانات تفریحی آموزشی در پارک های علمی دبی، ضمن ارائه خدمات یک سفر “توریست کلاس” ، کودکـان و نوجوانان را ضمن آشنایی با فرهنگ و آداب یک کشور با اولویت های سفرهای خارجی و تفریحات مناسب در حد سن خود، از لحاظ علمی، آشنا می کند. دبی به لحاظ نزدیکی و موقعیت جغرافیایی و نیز از بعد آموزشی وتفریحی، زمینه های لازم را برای اجرای تورهای مفیدی جهت ارتقای رشد اجتماعی – فرهنگی کودکان و نوجوانان دارد.

تور آموزشی، تفریحی و علمی مالزی
در این تورکودکان و نوجوانان ضمن استفاده از طبیعت زیبا و خاص و تفریحات سالم کشور مالزی ، فرصتی خواهند داشت تا بازدیدی از پارک های پیشرفته و تفریح گاه های علمی داشته باشند. این سفر برای تعیین رویکرد حرکت های آتی و هدف گیری سنین نوجوانی آنان بسیار مفید خواهد بود و در نهایت امر، سفری یک هفته ای به دور از خانواده، در یک کشور خارجی داشته و به خصوص فرصتی برای آشنایی کاربردی با زبان انگلیسی خواهند داشت.

تور علمی، تفریحی و آموزشی آلمان
هدف از اجرای این تور در اصل آشنایی کودکان و نوجوانـان با کشوری با فرهنگ اروپـایی پیشرفته و صنعتی می باشد، این عزیزان با تعامل با دیگر همسالان خود در کشور آلمان، از توانمندی ها و نقاط قوت و ضعف خود آگـاهی پیدا می کنند که این امر در رشد و تکـامل اجتماعی آن ها جهت تعیین اهـداف در آینده مفید خواهد بود.