اتاق دوتخته هر نفر اتاق سه تخته هر نفر اتاق پهار تخته هر نفر
هتل امیرکبیر ۹۶۵۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۶۹۰۰۰۰۰ ریال
هتل نگارستان ۱۰۸۰۰۰۰۰ ریال ۹۴۰۰۰۰۰ ریال ۷۹۵۰۰۰۰ ریال

برنامه تور

روز اول: ترانسفر ورود

روز دوم: بازدید از باغ های گل، کارگاه گلاب گیری سنتی، مرکز تحقیقات عصاره های طبیعی، صرف ناهار و بازدید از موزه گلاب

روز سوم: بازدید از کارخانه گلاب گیری، طبیعت گردی، صرف ناهار، بازدید از حمام سنتی و برنامه ماساژ و رایحه درمانی

روز چهارم: ترانسفر برگشت

 

*هزینه رفت و برگشت به نرخ های فوق اضافه می گردد.*