اتاق دوتخته هر نفراتاق سه تخته هر نفراتاق پهار تخته هر نفر
هتل امیرکبیر۹۶۵۰۰۰۰ ریال۸۰۰۰۰۰۰ ریال۶۹۰۰۰۰۰ ریال
هتل نگارستان۱۰۸۰۰۰۰۰ ریال۹۴۰۰۰۰۰ ریال۷۹۵۰۰۰۰ ریال

برنامه تور

روز اول: ترانسفر ورود

روز دوم: بازدید از باغ های گل، کارگاه گلاب گیری سنتی، مرکز تحقیقات عصاره های طبیعی، صرف ناهار و بازدید از موزه گلاب

روز سوم: بازدید از کارخانه گلاب گیری، طبیعت گردی، صرف ناهار، بازدید از حمام سنتی و برنامه ماساژ و رایحه درمانی

روز چهارم: ترانسفر برگشت

 

*هزینه رفت و برگشت به نرخ های فوق اضافه می گردد.*