استهبان

سفرنامه استهبان - برنامه فنی

/
تجلیل از حمیدرضا دیهیم تاریخ: 1371/01/28 برنامه به صورت تقریبا" عمومی و با هم…
دشت ارژن

سفرنامه دشت ارژن 6

/
تاریخ:  13 تا 15 فروردین 1371 برنامه امسال من تنها نبودم …
قصر قباد

سفرنامه قصر قباد

/
تاریخ:   1370/10/13 بچه های گروه مثل همیشه در چها راه پارامونت جمع …
دشت ارژن

سفرنامه دشت ارژن 5

/
تاریخ 1369/01/31 ساعت  15:00 بعد از ظهر طی قراری که از  قبل گذ…
قله سپیدار

سفرنامه صعود به قله سپیدار

/
تاریخ:  29/09 /1370 ساعت  06:30  طبق روال  همیشگی در چهار راه …
دراک

سفرنامه دیواره حسین آباد ( دراک ) فنی

/
تاریخ : 1369/10/28 پس از جمع شدن  در سر قرار همیشگی چهار را…
قله قلات

سفرنامه قله قلات

/
تاریخ جمعه   25/5/1370  در این  برنامه سفری به  قله  قلات  داش…
دره اناری

سفرنامه دره اناری – منطقه اکبرآباد کوار

/
تاریخ : 1370/09/15 طبق روال گذشته در چهار راه پارامونت جمع شدیم …
آب ریزک

سفرنامه آب ریزک

/
تاریخ 1360/02/18 ساعت 06:30 از طریق جاده شیراز – جهرم با ات…
دشت ارژن

سفرنامه دشت ارژن 4

/
تاریخ 1360/02/04 ساعت06:00 صبح از طریق جاده شیراز – کازرون با یک …
غار گبر

سفرنامه غار گبر

/
تاریخ 1360/02/25 ساعت 05:30 از طریق جاده شیراز – استهبان  ب…
تیزآب

سفرنامه تنگ تیزآب 2

/
تاریخ 1360/03/15 ساعت 10:05  از طریق جاده شیراز – یاسوج بوسیل…
قلات

سفرنامه قلات 2

/
تاریخ 1360/03/22 ساعت 06:00 از طریق جاده شیراز – سپیدان  بو…
قصر ابونصر

سفرنامه قصر ابونصر

/
تاریخ 1360/04/12 ساعت 05:30  از طریق جاده شیراز- کفترک  بوسیل…
شش پیر

سفرنامه شش پیر

/
تاریخ 1360/04/19 ساعت 06:00  از طریق جاده شیراز- سپیدان  بوسی…
غار شاهپور

سفرنامه غار شاهپور

/
تاریخ 1360/05/05 ساعت 06:00 از طریق جاده شیراز- کازرون  بوس…
دشت ارژن

سفرنامه دشت ارژن 3

/
تاریخ جمعه 1360/04/26 ساعت 06:00   صبح از طریق جاده شیراز – ک…
کوه دنا

سفرنامه صعود به قله دنا

/
تاریخ جمعه 1360/05/09 ساعت 06:30صبح از طریق جاده شیراز – یاسوج بو…
تنگه براق-تنگ براق

سفرنامه تنگ براق

/
تاریخ 1360/05/16 ساعت 06:30 صبح از طریق جاده شیراز – یاسو…
تیزآب

سفرنامه تنگه تیزآب

/
تاریخ 1360/05/22 ساعت 14:30 از طریق جاده شیراز – یاسوج بوسی…