کوه سرخ

سفرنامه کوه سرخ 3

/
تاریخ 1360/08/08 ساعت 07:00  از طریق جاده شیراز – سپیدان  بوس…
دراک

سفرنامه ی دراک 2

/
تاریخ 1360/10/10 ساعت  14:30   از طریق  حوالی کارخانه سیمان شروع به ص…
برم فیروز

سفرنامه برم فیروز

/
تاریخ 1360/09/12 ساعت  07:00  از طریق جاده شیراز – سپیدان بوسیل…
تنگ شهناز

سفرنامه تنگ شهناز

/
تاریخ 1360/11/02 ساعت 06:30  از طریق جاده  شیراز – کوار  توسط م…
سپیدار

سفرنامه ی سپیدار

/
تاریخ 1360/11/22 ساعت 07:00  از طریق جاده  شیراز –  جهرم  توسط …
دراک

سفرنامه ی دراک

/
تاریخ 1360/11/30 ساعت 07:00  از طریق جاده  شیراز –  معالی آباد …
قلات-تنگ هنگ

سفرنامه غارهنگ آب – قلعه قلات

/
تاریخ 1360/12/07 ساعت  07:00 از طریق جاده شیراز – جهرم  بوسیل…
تفتان-آتشفشان ایران

سفرنامه صعود به قله تفتان

/
تاریخ 1361/01/01 ساعت  13:15   از طریق جاده شیراز – زاهدان  بوسیل…
دشت-ارژن

سفرنامه دشت ارژن 2

/
تاریخ 1361/02/03 ساعت  07:00 از طریق جاده شیراز – کازرون  بوس…
غار چهل پله

سفرنامه ی غار چهل پله

/
تاریخ 1361/02/17 ساعت  06:00 از طریق جاده شیراز – اصفهان  بوس…
قلات-تنگ هنگ

سفرنامه قلات

/
تاریخ 1361/03/07 ساعت  06:00 از طریق جاده شیراز – سپیدان  بوس…
کوه دماوند

سفرنامه ی صعود به دماوند – سبلان – علی صدر - گهر

/
تاریخ 1361/05/18 ساعت  14:30 بوسیله  اتوبوس از طریق جاده شیراز – ت…
دریاچه کوهستانی گهر

سفرنامه دریاچه کوهستانی گهر

/
موقعیت جغرافیایی: این دریاچه در میان رشته کوه های اشتران …
غار کان گوهر

سفرنامه ی اکتشافی غار

/
تاریخ 1369/01/31 ساعت 15:00 بعد ازظهر طی قراری که از قبل گذ…
دشت ارژن

سفرنامه دشت ارژن

/
تاریخ 1369/02/21 هدف :  اجرای برنامه فنی به علت آمدن رئیس فدراسیون آ…
قله حوض دال

سفرنامه صعود زمستانه به قله حوض دال دنا

/
تاریخ 1368/08/20 ساعت  6:30  از ترمینال شیراز  به سمت یاسوج…
قله کل بک

سفرنامه صعود به قله کل بک

/
تاریخ 1369/02/29 شروع برنامه از فلکه پارامونت بود. بین سا…
قله پازن پیر

سفرنامه صعود به قله پازن پیر دنا

/
هدف  صعود به قله پازن پیر تاریخ 1369/03/13 ساعت  6 صبح  با جمع شدن اعضا در چها…
استهبان

سفرنامه استهبان (فنی)

/
تاریخ 1369/03/25 هدف  برنامه فنی این برنامه به صورت دو بر…
قله برم فیروز

سفرنامه صعود به قله برم فیروز

/
جمعه  1369/04/01 صبح ساعت 05:00 بچه ها طبق روال قبل در چهارراه…