قله سپیدار

سفرنامه صعود به قله سپیدار

/
تاریخ:  29/09 /1370 ساعت  06:30  طبق روال  همیشگی در چهار راه …
دراک

سفرنامه دیواره حسین آباد ( دراک ) فنی

/
تاریخ : 1369/10/28 پس از جمع شدن  در سر قرار همیشگی چهار را…
قله قلات

سفرنامه قله قلات

/
تاریخ جمعه   25/5/1370  در این  برنامه سفری به  قله  قلات  داش…
دره اناری

سفرنامه دره اناری – منطقه اکبرآباد کوار

/
تاریخ : 1370/09/15 طبق روال گذشته در چهار راه پارامونت جمع شدیم …
آب ریزک

سفرنامه آب ریزک

/
تاریخ 1360/02/18 ساعت 06:30 از طریق جاده شیراز – جهرم با ات…
دشت ارژن

سفرنامه دشت ارژن 4

/
تاریخ 1360/02/04 ساعت 6 صبح از طریق جاده شیراز – کازرون با یک …
غار گبر

سفرنامه غار گبر

/
تاریخ 1360/02/25 ساعت 05:30 از طریق جاده شیراز – استهبان  ب…
تیزآب

سفرنامه تنگ تیزآب 2

/
تاریخ 1360/03/15 ساعت 10:05  از طریق جاده شیراز – یاسوج بوسیل…
قلات

سفرنامه قلات 2

/
تاریخ 1360/03/22 ساعت 06:00 از طریق جاده شیراز – سپیدان  بو…
قصر ابونصر

سفرنامه قصر ابونصر

/
تاریخ 1360/04/12 ساعت 05:30  از طریق جاده شیراز- کفترک  بوسیل…
شش پیر

سفرنامه شش پیر

/
تاریخ 1360/04/19 ساعت 06:00  از طریق جاده شیراز- سپیدان  بوسی…
غار شاهپور

سفرنامه غار شاهپور

/
تاریخ 1360/05/05 ساعت 06:00 از طریق جاده شیراز- کازرون  بوس…
دشت ارژن

سفرنامه دشت ارژن 3

/
تاریخ جمعه 1360/04/26 ساعت 06:00   صبح از طریق جاده شیراز – ک…
کوه دنا

سفرنامه صعود به قله دنا

/
تاریخ جمعه 1360/05/09 ساعت 06:30صبح از طریق جاده شیراز – یاسوج بو…
تنگه براق-تنگ براق

سفرنامه تنگ براق

/
تاریخ 1360/05/16 ساعت 06:30صبح از طریق جاده شیراز – یاسوج بوسیله …
تیزآب

سفرنامه تنگه تیزآب

/
تاریخ 1360/05/22 ساعت 14:30 از طریق جاده شیراز – یاسوج بوسی…
کوه سرخ

سفرنامه کوه سرخ 3

/
تاریخ 1360/08/08 ساعت 07:00  از طریق جاده شیراز – سپیدان  بوس…
دراک

سفرنامه ی دراک 2

/
تاریخ 1360/10/10 ساعت  14:30   از طریق  حوالی کارخانه سیمان شروع به ص…
برم فیروز

سفرنامه برم فیروز

/
تاریخ 1360/09/12 ساعت  07:00  از طریق جاده شیراز – سپیدان بوسیل…
تنگ شهناز

سفرنامه تنگ شهناز

/
تاریخ 1360/11/02 ساعت 06:30  از طریق جاده  شیراز – کوار  توسط م…